เพียงคุณผูกบัญชี The1 โดยแตะที่เมนู ALIVE-X ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย!