ในวันที่ 13 กรกฎาคม ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น วันเฟรนช์ฟรายส์ เนื่องจากคนอเมริกันนิยมบริโภคพืชผัก